ขอเชิญร่วมบริจาค

สมทบทุนกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

ข่าวสารและกิจกรรม

1 ก.พ. 2024

คุณอดิศักดิ์ - คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 1,000,000 บาท

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

คุณวิไล ลีรุ่งเรือง และครอบครัว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

คุณสุวรรณี ชัยสันติกุลวัฒน์ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 400,000 บาท

อ่านต่อ...

โอนเงินร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี
"มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
033-2-24453-2

ธนาคารกรุงไทย
044-1-16608-3

ธนาคารกรุงเทพ
151-0-87327-4

ธนาคารกสิกรไทย
006-2-40514-7

ธนาคารไทยพาณิชย์
171-245510-7

หลังโอนแจ้งรับใบเสร็จออนไลน์ผ่านทาง
LINE: somdejfund หรือ สแกน QR Code

ระบบบริจาค e-Donation

การบริจาครูปแบบใหม่ ผ่านระบบ QR-code
สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

“ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย”

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดต่อเรา

มูลนิธิ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02-439-0357

FOLLOW US

Chat