ขอเชิญร่วมบริจาค

สมทบทุนกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

โครงการร่วมบริจาค

ความเป็นมาของ “อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙” และ “กองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙” เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

หลังจากการก่อสร้างอาคาร ภ.ป.ร แล้วเสร็จ มูลนิธิฯ ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 30 ล้านบาท อาคารผู้ป่วยในจิตเวชหญิงหลายอาคาร  ภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อการบร

โครงการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

ในปี พ.ศ.2554 หลังจากสร้างอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เสร็จเรียบร้อย นายแพทย์ปรีชา  ศตวรรษธำรง  มีดำริที่จะหารายได้สร้างอาคารผู้ป่วยอีก 1 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐ

โครงการก่อสร้างอาคารราชสาทิส

ที่ตั้งอาคารราชสาทิสหลังเดิมเป็นที่ตั้งของเรือนพยับหมอก  เป็นเรือนผู้ป่วยพิเศษชาย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  รัชกาลที่  8  ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างในปี พุทธศักราช 2488 

โครงการอาคารจอดรถยนต์  บ่อบำบัดน้ำเสีย  และโรงครัว

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีโครงการที่จะสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจำเป็นจะต

โอนเงินร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี
"มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
033-2-24453-2

ธนาคารกรุงไทย
044-1-16608-3

ธนาคารกรุงเทพ
151-0-87327-4

ธนาคารกสิกรไทย
006-2-40514-7

ธนาคารไทยพาณิชย์
171-245510-7

หลังโอนแจ้งรับใบเสร็จออนไลน์ผ่านทาง
LINE: somdejfund หรือ สแกน QR Code

ระบบบริจาค e-Donation

การบริจาครูปแบบใหม่ ผ่านระบบ QR-code
สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

“ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย”

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดต่อเรา

มูลนิธิ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02-439-0357

FOLLOW US

Chat