ขอเชิญร่วมบริจาค

สมทบทุนกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

โอนเงินร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี
"มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
033-2-24453-2

ธนาคารกรุงไทย
044-1-16608-3

ธนาคารกรุงเทพ
151-0-87327-4

ธนาคารกสิกรไทย
006-2-40514-7

ธนาคารไทยพาณิชย์
171-245510-7

หลังโอนแจ้งรับใบเสร็จออนไลน์ผ่านทาง
LINE: somdejfund หรือ สแกน QR Code

ระบบบริจาค e-Donation

การบริจาครูปแบบใหม่ ผ่านระบบ QR-code
สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

“ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย”

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

บริจาคเงินตั้งแต่
๒,๐๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
และหน้าห้องโถงของอาคาร

บริจาคเงินตั้งแต่
๕๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
และหน้าห้องพักผู้ป่วย

บริจาคเงินตั้งแต่
๓๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย

บริจาคเงินตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย

* บริจาคเงินตั้งแต่ 500,000 บาท สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

ติดต่อเรา

มูลนิธิ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02-439-0357

FOLLOW US

Chat