บทความ

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5 ก.ค. 2024

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีดังนี้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ทุกคนและทุกสภาพร่างกาย ถ

อ่านต่อ...

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชในผู้สูงอายุ

1 ก.พ. 2024

ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนมาก และผู้สูงอายุเป็น กลุ่มประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเรื่อยมา สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวัยผู้ สูงอายุนั้นคือการเปลี่ยนแปลง ไ

อ่านต่อ...

การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

1 ก.พ. 2024

ความสุขของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ การจะทำงานประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขนั้น ตัวเราจะต้องมีความพร้อม และความพึงพอใจในงานที่จะทำ และต้องทำงานนั้นด้วยใจรักและทำอย่างมีความสุข การมีสุขภาพกายท

อ่านต่อ...

ท่อนหนึ่งของทำงานดี..........สร้างสุข

1 ก.พ. 2024

ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไป สิ่งที่มนุษย์เราทุกผู้ทุกนามต่างหวังและปรารถนาคือ ให้ตนมีความสุขตลอดชีวิต การจะทำให้เรามีความสุขนั้น คงหนีไม่พ้นต้องทำงานและทำความดี ทำไมเราต้องทำงานด้วย ก็เ

อ่านต่อ...

การป้องกันการติดสารเสพติด และสิบ “สร้าง” ปราการของครอบครัวให้พ้นภัยสารเสพติด

16 ม.ค. 2024

การติดสารเสพติดถือเป็นโรคร้ายแรงอย่างหนึ่ง มีปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดโรคอย่างแน่นอนเป็นโรคร้ายแรง รักษาให้หายขาดได้ยาก มักจะติดซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่งผลกระทบกระเทือนต่อร่างกาย ต่อชีวิตและครอบครัว ส่งผลต่อ

อ่านต่อ...

โอนเงินร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี
"มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
033-2-24453-2

ธนาคารกรุงไทย
044-1-16608-3

ธนาคารกรุงเทพ
151-0-87327-4

ธนาคารกสิกรไทย
006-2-40514-7

ธนาคารไทยพาณิชย์
171-245510-7

หลังโอนแจ้งรับใบเสร็จออนไลน์ผ่านทาง
LINE: somdejfund หรือ สแกน QR Code

ระบบบริจาค e-Donation

การบริจาครูปแบบใหม่ ผ่านระบบ QR-code
สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

“ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย”

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดต่อเรา

มูลนิธิ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02-439-0357

FOLLOW US

Chat