ขอเชิญร่วมบริจาค

สมทบทุนกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

โครงการร่วมบริจาค
ข่าวสารและกิจกรรม
สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค
การบริจาค
ปันรัก
โครงการร่วมบริจาค

ความเป็นมาของ “อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙” และ “กองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙” เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

หลังจากการก่อสร้างอาคาร ภ.ป.ร แล้วเสร็จ มูลนิธิฯ ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 30 ล้านบาท อาคารผู้ป่วยในจิตเวชหญิงหลายอาคาร  ภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อการบร

โครงการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

ในปี พ.ศ.2554 หลังจากสร้างอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เสร็จเรียบร้อย นายแพทย์ปรีชา  ศตวรรษธำรง  มีดำริที่จะหารายได้สร้างอาคารผู้ป่วยอีก 1 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐ

โครงการก่อสร้างอาคารราชสาทิส

ที่ตั้งอาคารราชสาทิสหลังเดิมเป็นที่ตั้งของเรือนพยับหมอก  เป็นเรือนผู้ป่วยพิเศษชาย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  รัชกาลที่  8  ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างในปี พุทธศักราช 2488 

โครงการอาคารจอดรถยนต์  บ่อบำบัดน้ำเสีย  และโรงครัว

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีโครงการที่จะสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจำเป็นจะต

ข่าวสารและกิจกรรม

1 ก.พ. 2024

คุณอดิศักดิ์ - คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 1,000,000 บาท

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

คุณวิไล ลีรุ่งเรือง และครอบครัว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ...
1 ก.พ. 2024

คุณสุวรรณี ชัยสันติกุลวัฒน์ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จำนวน 400,000 บาท

อ่านต่อ...

โอนเงินร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี
"มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
033-2-24453-2

ธนาคารกรุงไทย
044-1-16608-3

ธนาคารกรุงเทพ
151-0-87327-4

ธนาคารกสิกรไทย
006-2-40514-7

ธนาคารไทยพาณิชย์
171-245510-7

หลังโอนแจ้งรับใบเสร็จออนไลน์ผ่านทาง
LINE: somdejfund หรือ สแกน QR Code

ระบบบริจาค e-Donation

การบริจาครูปแบบใหม่ ผ่านระบบ QR-code
สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

“ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย”

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

บริจาคเงินตั้งแต่
๒,๐๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
และหน้าห้องโถงของอาคาร

บริจาคเงินตั้งแต่
๕๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
และหน้าห้องพักผู้ป่วย

บริจาคเงินตั้งแต่
๓๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ๑ เข็ม

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย

บริจาคเงินตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป

จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย

* บริจาคเงินตั้งแต่ 500,000 บาท สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

บทความ

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5 ก.ค. 2024

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีดังนี้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ทุกคนและทุกสภาพร่างกาย ถ

อ่านต่อ...

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชในผู้สูงอายุ

1 ก.พ. 2024

ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนมาก และผู้สูงอายุเป็น กลุ่มประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเรื่อยมา สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวัยผู้ สูงอายุนั้นคือการเปลี่ยนแปลง ไ

อ่านต่อ...

การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

1 ก.พ. 2024

ความสุขของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ การจะทำงานประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขนั้น ตัวเราจะต้องมีความพร้อม และความพึงพอใจในงานที่จะทำ และต้องทำงานนั้นด้วยใจรักและทำอย่างมีความสุข การมีสุขภาพกายท

อ่านต่อ...

ติดต่อเรา

มูลนิธิ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

02-439-0357

FOLLOW US

Chat