เข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย "ส.ธ."
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

บริจาคเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
    - จะได้รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย "ส.ธ." ๑ เข็ม
    - จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย และชื่อเดี่ยวหน้าห้องโถงของอาคาร
บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
    - จะได้รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย "ส.ธ." ๑ เข็ม
    - จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย และชื่อเดี่ยวหน้าห้องพักผู้ป่วย
บริจาคเงินตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
    - จะได้รับเข็มทองคำฝังเพชรพระราชทาน พระนามาภิไธย "ส.ธ." ๑ เข็ม
    - จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
บริจาคเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
    - จารึกชื่อรวมที่อาคารผู้ป่วย
ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ นำไปลดหย่อนภาษีได้
บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
    สามารถแจ้งความประสงค์ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้
บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
    มีความประสงค์จะบริจาคด้วยตนเอง ในวันออกอากาศ ( ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอความกรุณาแจ้งความจำนงที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ภาพตัวอย่างเข็มกลัด
 

เข็มพระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ “สธ”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข็มทองคำฝังเพชร
ความกว้าง 26 มม.
ความสูง 61 มม.
น้ำหนักทองรวม 14.5 กรัม
น้ำหนักเพชรรวม 0.65 กะรัต

 

บริจาคได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ ฯ ตึกวิจัย ชั้น ๒
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

๑๑๒ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๒ ๒๕๔๒, ๐ ๒๔๔๒ ๒๕๐๐ ต่อ ๕๙๒๙๗, ๕๙๒๙๘
โทรสาร ๐ ๒๔๓๙ ๐๓๕๗


Copyright © 2005 - 2008 Somdet Chaopraya Hospital Foundation. All rights reserved. Designed by Xhabition Co.,Ltd.